Bệnh lý Răng Hàm Mặt

Răng khôn phải nhổ bỏ

Răng khôn phải nhổ bỏ

Ước tính có khoảng 85% răng khôn bị nhổ đi thay vì để cho nó tồn tại đến hết quãng đời của bạn về sau.Răng khôn là những chiếc răng mọc sau cùng, nó không xuất ...

Các tin khác