răng khôn

Răng khôn phải nhổ bỏ

Răng khôn phải nhổ bỏ

Ước tính có khoảng 85% răng khôn bị nhổ đi thay vì để cho nó tồn tại đến hết quãng đời của bạn về sau.Răng khôn là những chiếc răng mọc sau cùng, nó không xuất ...

Răng khôn mọc kẹt những điều cần biết

Răng khôn mọc kẹt những điều cần biết

Thuật ngữ  “mọc kẹt” có nghĩa là cái răng đó không có đủ chỗ để mọc lên bình thường hoặc hướng mọc của cái răng đó bị nghiêng làm cho nó không mọc lên được. răng khôn ...

Các tin khác